VÁZLAT / DRAFT

MAMU-meghivo-plakat-VAZLAT-2015A
MAMU-meghivo-plakat-VAZLAT-2015B

VÁZLAT / DRAFT
A MAMŰ Társaság új tagjainak kiállítása / Exhibition of the new members of MAMŰ Society
2015.05.22 – 2015.06.05.

Kiállító művészek / Exhibiting artists: Bíró Botond, Bodnár László, Cservenka Edit, Csörgő Tamás, Gyenes Zsolt, Kopacz Kund, Lipkovics Péter, Posta Máté, Hans Peter Bauer, Izsák Előd, Sánta Csaba, Szabó Kristóf, Taskovics Éva

Megnyitó / Opening: 2015. május 22. / 22 May 2015, 19:00 / 7 p.m.
megnyitja / opening Speech by: Fándly Edit művészettörténész, a kiállítás kurátora / art historian, curator of the exhibition

KONCERT / CONCERT: Horváth Hanna – ének / voice & Fazekas Ábel – klarinétok / clarinets & Dóra Attila – idea
Megtekinthető / On view:  2015. június 5-ig / till 5th of June 2015, szerdán, csütörtökön és pénteken 14:00-18:00 / Wednesday, Thursday & Friday 2 p.m.–6 p.m. (vagy előzetes egyeztetés alapján / or by appointment)

A meghívón / On the flyer: © Gyenes Zsolt: Szinkrónia 104, videó installáció – vázlat / Zsolt Gyenes: Synchrony 104 video installation – draft (részlet / detail), 2015.

————

A MAMŰhöz 2013 és 2014 őszén csatlakozó képzőművészek bemutatkozó kiállításának fókuszában a vázlat áll. Dacára annak, hogy e vizuális, szöveges, vagy hanganyagok az alkotófolyamatok szerves részei és pillérei, az esetek többségében teljesen vagy részben rejtve maradnak a publikum elől.  A kiállítás szándéka, hogy ezek bemutatása révén nagyobb betekintését engedjen az alkotások létrejöttének technikai, intencionális és koncepcionális háttérfolyamataiba.

A koncepció egyik lényegi eleme, hogy kizárólag e vázlatok képezik a kiállítás anyagát, az elkészült alkotások nem. Ennek oka egyrészt a vázlat–kész alkotás egyidejű bemutatásának megszokásából való kilépési szándék, másrészt a vázlatok / tervezetek szerepének kiemelése és lehetőségteremtés a potenciálisan bennük rejlő végkifejletek felfedezéséhez.

//

The exhibition dedicated to the artists who became MAMŰ members in the fall of 2013 and 2014 focuses on the draft. Despite the fact that these visual, textual or even audio materials are essential and integral part of the creative processes, in the majority of cases they are fully or partially hidden from the audience. The show intends to allow a more in-depth look into the technical, conceptual and intentional background courses of the creation by presenting drafts.

One of the fundamental elements of the exhibition’s concept is to displays only drafts, finished works are absent. On the one hand, the reason of this act is the intention to overstep the practice of simultaneously displaying drafts and completed works, and on the other hand is to create possibility to explore their potentially inherent outcomes by laying emphasis only on them.

————

IMG_4331 IMG_4340 IMG_4293 IMG_4296 IMG_4311 IMG_4325

IMG_4320  IMG_4334 IMG_4338 IMG_4358 IMG_4380

————

MAMŰ Galéria / Gallery ▪ web:www.mamu.hu ▪ e-mail:mamusociety@gmail.com ▪ mobile:+36 30 574 7054 Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: Sze-P / Wen-Fri: 14:00-18:00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)