REFLEXIÓK / REFLECTIONS

MAMU-MEDIA-MUHELY-meghivo-Collab

REFLEXIÓK / REFLECTIONS
A MOVING és a COlLab egyestés kiállítása / One-night show of MOVING and ColLab

2015. május 19. (kedd) / 19 May 2015 (Thusday) 19:00 / 7 p.m.
 
MAMŰ Galéria / Gallery
H-1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street)

Kiállítók / Exhibiting artists: Dobó Bianka, Gráf Dóra, Menyhárt Norbert, Molnár Judit Lilla, Mórocz István, Peták Dénes, Szabó Kristóf, Sztefanu Mariana

Az esemény a MOVING, a ColLab és a MAMŰ Galéria szervezésében valósul meg. / The event was organized by MOVING, ColLab and MAMŰ Gallery.

——————

A művek próbálnak egyfajta keresztmetszetet, helyzetjelentést adni arról, hogy a jelenleg pályájuk elején tartó művészek milyen eszközökkel válaszolnak a társadalmi, kulturális, vagy akár politikai problémákra.

Olyan kérdéseket vetettünk fel, mint: Miért van az, hogy kevés mű foglalkozik társadalmi és politikai kérdésekkel? Milyen súllyal bír, illetve van-e bármilyen társadalomformáló szerepe a művészetnek? Az emberek általános kiábrándultsága megjelenik-e a művészeknél is? Tudatos az elfordulás, vagy csak nem tudnak mit kezdeni a helyzettel?

//

The displayed works attempt to present a sort of cross-section or a progress report about what mediums are used by currently career-starter artists in order to respond to the social, cultural or even political problems.

The exhibiting artists have concerned with questions such as: why are so few artworks dealing with social and political issues? What is the significance of the art and is there any society forming role of it? Is the general people’s disillusionment detectable in case of artists too? Is the alienation a conscious act or they simply cannot cope with the situation?

——————

További infók / More info
http://www.movingart.hu/
https://www.facebook.com/Moving.Art.Group
https://www.facebook.com/collab.org

IMG_4204 IMG_4228 IMG_4241