SANSZ / CHANCE

SANSZ/CHANCE

2022.04.01-2022.04.15.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

Francia művészek / French artists
Nadya BERTAUX, VEROG Jessica (Véronique George), Jean-Jacques LAPOIRIE, Danielle LOISEL, Henri Alain SEGALEN

Magyar Művészek / Hungarian Artists
DÓRÓ Sándor, PIKA Nagy Árpád, NAYG István, SEBESTYÉN Zoltán, TASKOVICS Éva

KURÁTOR / CURATOR: NAYG István

MEGNYITÓ / OPENING: 
2022. április 1. 19:00 / 1 April 2022, 7pm

MEGNYITJA / OPENING BY: NAGY Zopán író, költő / writer

//

EVENT: https://fb.me/e/1MfWI01AY

//

A kiállítás címe többféle értelmezési lehetőséget kínál, amennyiben különböző szótári alakjait vesszük alapul.  Jelentése: alkalmi, véletlen, lehetőség, kockázat, esély valamely cél elérésére.

A SANSZ azt a reményt, vágyat, óhajt fejezi ki, hogy valamely cselekedetünknek vagy a jelenben, vagy a jövőben pozitív eredménye lesz. A sansz persze magába foglalhatja azt is, ha elmulasztunk, vagy éppen nem tudunk élni egy adott lehetőséggel. Feltehetjük a kérdést, mennyiben múlik rajtunk, vagy a külső körülményeken, ha elhalasztunk egy esélyt vagy lehetőséget, melynek lehetnek akár végzetes következményei is. A sansz tehát életünk minden pillanatában jelen lévő fogalom, még akkor is, ha ennek sokszor nem vagyunk tudatában, és ott áll mindenki előtt, mind az egyén mind a társadalom, az egész emberi civilizáció előtt, rajtunk is múlik, hogy tudunk-e élni vele.

//

The title of the exhibition offers several possibilities for interpretation, based on its different dictionary forms. Meaning: casual, random, opportunity, risk, chance to achieve a goal.

Chance expresses the hope, desire and wish that any of our actions will have a positive result either now or in the near or distant future. Of course, chances can also mean that we miss or we are unable to take advantage of a given opportunity. We can ask the question, to what extent it depends on us or on external circumstances when we miss a chance, which can even lead to fatal consequences.

So chance is a concept present in every moment of our lives, even if we are often unaware of it and stand before everyone, both the individual and society, the whole human civilization and it is up to us to be able to live with it.

//

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2022. április 15-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /
until 15 April 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm)

//

HELYSZÍN / VENUE: 

MAMŰ Galéria / Gallery, H 1071 Budapest, Damjanich u. 39. 

(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

//

mamu.hu

facebook.com/mamu.tarsasag

instagram.com/mamu_society

//

Támogatók / Supported by: 
Nemzeti Kulturális Alap
Magyar Művészeti Akadémia
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Művelődési Intézet

//

#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition #art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #fineart #hungarianart