LÉGKONDICIONÁLT LIDÉRCNYOMÁS / AIRCONDITIONED NIGHTMARE

LÉGKONDICIONÁLT LIDÉRCNYOMÁS / AIRCONDITIONED NIGHTMARE

2022.02.04. – 2022.02.25.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:

CSERVENKA Edit, NYÍRI Orsolya, Zuzana ZURBOLOVÁ

KURÁTOR / CURATOR: KRNACS Sára

MEGNYITÓ / OPENING:

2022. február 4. 19:00 / 4 February 2022, 7pm

ZENE / MUSIC BY: kisfiu

//

EVENT: https://fb.me/e/10RCQuYg5

//

A teremtés és pusztítás egysége egyszerre hordozza magában a pozitív és a negatív jövő lehetőségét. Ez a sokszor láthatatlan mechanizmus az élet szinte minden területén munkálkodik; van, ahol látványosabban és van, ahol kevésbé. Hívhatjuk ezt az élet körforgásának, hiszen a teremtéshez elengedhetetlen a pusztulás, és ezt sugallja a „kreatív rombolás” koncepciója is, miszerint valamit meg kell változtatni addigi minőségében ahhoz, hogy valami új fejlődhessen ki belőle.

Az elmúlt időben a jövővel kapcsolatos víziók egyik központi eleme a válság, a pusztulás. A sötét jövő jóslata mellett nehéz hinni bármilyen pozitív kimenetelben, és úgy tűnik, hogy a termékeny jövő gondolata eltávolodik a társadalmi működés mai formájától, hiszen a destrukció folyamatában létezünk. Azonban hiba lenne szemet hunyni az ebben rejlő lehetőségek felett. Egyik lehetőség, hogy az első lépést egyénileg tesszük meg, belső tájunk rendezésével. A végső cél eléréséhez azonban újra kell konstruálunk lépésről, lépésre a környezetünkkel kialakított viszonyunkat, hogy csökkentsük a valóság és a vágyott állapot közötti távolságot.

Cservenka Edit, Nyíri Orsolya és Zuzana Zurbolová a kiállításon megjelenő alkotásai nem megoldást kínálnak a ma égető kérdéseire, hanem egyfajta tükröt tartanak elénk, hogy kiindulópontot nyújtsanak számunkra a bennünk lecsapódó érzelmek, gondolatok felmérésére, vizsgálatára. Bevezetnek minket abba a belső világba, ahol egymás mellett él a részekre bontás, a destrukció és az újjáépítés, vagyis a teremtés aktusa, amely a fejlődés lehetőségét hordozza magában.

//

The unity of creation and destruction carries with it the possibility of a positive and a negative future at the same time. This often invisible mechanism works in almost every area of life; somewhere it is more spectacular and somewhere it is less spectacular. We can call this the cycle of life, since destruction is essential to creation, and this is also suggested by the concept of “creative destruction,” according to which something must be changed in its former quality in order for something new is developed from it.

Recently, one of the central elements of visions for the future is crisis, destruction. With the prediction of a dark future is hard to believe in any positive outcome, and the idea of a fertile future seems to be moving away from today’s type of social functioning as we exist in the process of destruction. However, it would be a mistake to turn a blind eye to the potential of this. One way is to take the first step individually, arranging our interior landscape. However, to achieve the ultimate goal, we need to re-construct our relationship with our environment step by step to reduce the distance between reality and the desired state.

The works of Cservenka, Nyíri and Zurbolová displaying in the exhibition do not offer a solution to today’s burning questions, but they provide us a kind of mirror as a starting point for surveying and examining the emotions and thoughts that lurk in us. We are introduced to the inner world where the act of fragmentation, destruction, and reconstruction coexists, that is, the act of creation that carries with it the potential for development.

//

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2022. február 25-ig, szerda, csütörtök, péntek 15-18 óra között /

until 25 February 2022, Wednesday, Thursday, Friday from 3pm to 6pm

//

HELYSZÍN / VENUE:

MAMŰ Galéria / Gallery, H 1071 Budapest, Damjanich u. 39.

(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

//

mamu.hu

facebook.com/mamu.tarsasag

instagram.com/mamu_society

//

A MAMŰ Galéria támogatói / Supported by:

Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Művelődési Intézet, Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

//

#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition #art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #fineart #hungarianart