MAMŰVÉSZTELEP 2021 SZÁRHEGY

A MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület az Erdélyben található, nagy hagyománnyal rendelkező Gyergyószárhegyi művésztelep helyszínén szervez művésztelepet a tagjai számára. A művésztelep szervezésének, illetve a helyszín-választásnak is több oka van. Az egyesület fő tevékenysége a MAMŰ galéria működtetése, azonban a több mint 200 főből álló tagság részéről valós igény mutatkozott másfajta kulturális közösségi élmények irányába is, így amellett döntöttünk, hogy az egyesület tevékenységi profilját, összhangban az alapító okiratban foglalt célokkal és tevékenységekkel, művésztelep szervezésével bővítenénk. Ennek érdekében kötöttünk 2018-ban együttműködési szerződést a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal, amelynek keretében állandó művésztelep helyszínt biztosítanak a MAMŰ számára, hogy éves rendszerességgel szervezzünk nyári alkotótábort az Egyesület tagjai számára.

A művésztelepen létrehozott alkotásokból záró-kiállítást rendezünk a Szárhegyi Kultúrotthon Cika termében.Az idei művésztelep

IDŐPONTJA: 2021. július 19. – július 30.HELYSZÍN: Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ; Gyergyószárhegy, Both Ferenc tér, 550 sz.; 537135, Hargita megye

RÉSZTVEVŐ KÉPZŐMŰVÉSZEK: Stark István, Vincze Ottó, Dienes Attila, Lucza Zsigmond, Szilágyi V. Zoltán, Erdélyi Gábor, Bodor Anikó, Gesztelyi Nagy Zsuzsa, Dér Adrienn, Horváth Levente; Elekes Károly, Tasnádi József (rezidens művészek); Pető Hunor Zakariás István (szervezők)

A művésztelep szervezői: Ferencz Zoltán, a szárhegyi művésztelep művészeti vezetője, valamint a MAMŰ.

https://www.facebook.com/events/531756367943850