KETTŐS METAFORA / DOUBLE METAPHOR

KETTŐS METAFORA / DOUBLE METAPHOR
2021.03.19 – 2021.04.16.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZ / EXHIBITING ARTIST: SEBESTYÉN Zoltán

ONLINE MEGNYITÓ / ONLINE OPENING: 2021. március 19. 18:00 / 19 March 2021 6pm

MEGNYITJA / OPENING BY: KOZÁK Csaba művészeti író / art writer

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW:

2021. április 16-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / until 16 April 2021, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

https://www.facebook.com/events/909894713160229

https://www.artsteps.com/view/604dea1e70c90e46a63c2b89


//

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: ONLINE
MAMŰ Galéria (amennyiben a járványügyi helyzet engedi) – 2021. április 16-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / until 16 Aprilh 2021, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

//

HELYSZÍN / VENUE: MAMŰ Galéria / Gallery H 1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

//

A „KETTŐS METAFORA” című kiállításom mozgatórugója a LÉLEK FOLYAMATOS MOZGÁSA gondolatának analizálása.

Általában munkáim készítésénél lényegesnek tartottam – és ennél a koncepciónál is meghatározónak tartom – a bennünk kialakuló és felbomló érzések, gondolatok, emlékképek állandó mozgását, felbukkanásukat, majd eltűnésüket és az ez által, az állandó változás által generált asszociációs helyzeteket. Ezek a különös helyzetek kelthetik az emberben az IDŐ (az élet folyásának) megállítása érzetét, illúzióját.

A festményeim figurálisak, melyekben ismerős, s ismeretlen, különös emberek, alakok kerülnek dekódolhatatlannak tűnő helyzetekbe. Ezek elmosódó, elúszó álomszerűnek ható pillanatfelvételek, melyek túllépnek a realitás határán. A kompozíciókon többször megjelenik az ábrázolt motívumok, figurák körül egy külső körvonal, egy kvázi aura. Az erre a kiállításra tervezett munkáimnál még jobban fokozni szeretném az abszurditást, a humort és a tragikumot, a motívumok közötti feszültség érzetét, plusz a „játékosságot”. A 2020-ban 2021-ben készült munkáim ezen a problémán való töprengésemet próbálták dokumentálni.

/

The motivation of my exhibition “DOUBLE METAPHOR” is the analysis of the idea of the CONTINUOUS MOVEMENT OF THE SOUL.

In general, I considered the constant movement, emergence and disappearance of the feelings, thoughts and images that develop and disintegrate in us, and the association situations generated by this constant change, to be essential in the preparation of my work – and I consider it decisive in this concept. These strange situations can create in a person the feeling and illusion of stopping TIME (the flow of life).

My paintings are figural, in which familiar and unknown, strange people, figures are get into situations that seem uncodable. These are blurry, floating dreamlike snapshots, which go beyond the limits of reality. An outer contour quasi aura often appears around the depicted  motives and figures on the compositions. I would like to further enhance the absurdity, the humour and the tragic, the sense of the tension between the motives, morover the „playfulness” of my works planned for this exhibition. My works done in 2020 and 2021 tried  to document my reflection this problem.

//

A meghívón Sebestyén Zoltán munkájának részlete látható. / On the cover: detail of Zoltán Sebestyén’s artwork.

/

A MAMŰ Galéria támogatói / The MAMŰ Gallery is supported by: NKA Nemzeti Kulturális Alap https://nka.hu/, MMA Magyar Művészeti Akadémia, EMMI Emberi Erőforrások Minésztériuma, Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

//


WEB: https://mamusociety.wordpress.com

https://www.facebook.com/events/909894713160229


/

#mamu #mamuunderground #mamusociety #underground #contemporary #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #exhibition #art #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #arts #hungarianart #kettosmetafora