MOST ÉS OTT / ITT ÉS AKKOR

mamu_renszerv2019_web

MOST ÉS OTT / ITT ÉS AKKOR

NOW AND THERE / HERE AND THEN

ACUM ȘI ACOLO / AICI ȘI ATUNCI

2019.12.14 – 2020.01.17.

RÉSZTVEVŐ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
BAÁSZ SZIGETI Pálma, BAÁSZ Imre †, BUNUS Joan, ELEKES Károly, FERENCZ Károly, GARDA Aladár, KRIZBAI Sándor, NAGY Árpád Pika, SZABÓ Zoltán Judóka †, SCHNELLER Mária, SZÖRTSEY Gábor †

FILM: Két szék Közt… 1988 (Rendező: Kiss Gábor)
Between Twom Chairs… (Directed by: Gábor Kiss, 1988)

Meghívott kurátori projekt: A MAMŰ művészeti hálózatának nyomai a volt Szekuritáté archívumában, Mădălina Brașoveanu

Curatorial project invited: Traces of the MAMŰ artistic network in the archive of the former Securitate, Mădălina Brașoveanu

Proiect curatorial invitat: Urme ale rețelei artistice MAMŰ în arhiva fostei Securități, Mădălina Brașoveanu

MEGNYITÓ: 2019. december 14. szombat 19:00 / OPENING: 14 December 2019 Saturday 7pm

MEGNYITJA / OPENING BY: MĂDĂLINA Brașoveanu művészettörténész / art historian, ZÁVADA Pál író, szociológus / writer, sociologist

KURÁTOR / CURATOR: MAMŰ TÁRSASÁG

/

MEGTEKINTHETŐ: 2020. január 17-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / / ON VIEW: until 17 January 2020, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

/

HELYSZÍN / VENUE: MAMŰ Galéria / Gallery H 1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi str.)

/

A megemlékezések mindig hajlamosak néhány emblematikus eseményt, időpontot kiemelni a történeti kontinuumból, ezzel szemben az átrendeződések mindig folyamatok eredményei, így rendszerváltás eseménysorozatában máig tartó érvénnyel zajlik az a szellemi, mentális megújulás, amely a társadalom szerkezetében mélyreható változásokat idézhet elő.
A MAMŰ Társaság kialakulása mikro története, a rendszerváltás narratívájában, társadalmi, kulturális, intézményi makro-környezetében értelmezhető, hiszen az erdélyi művészi kollektíva megszületését is bizonyos értelemben egy rendszerváltó szándék igénye hívta életre, hogy az anyaországi rendszerváltás utáni adottságok mentén az eredeti célok szerint újraszerveződhessen, immár Magyarországon bejegyzett kulturális egyesületként.

A kiállítás tervezet, a fentiek értelmében, a rendszerváltást a kulturális intézményesülés irányából közelítené meg.
/
Commemorations always tend to bring out some emblematic events and dates from the historical continuum, whereas rearrangements are always the result of processes, so that the series of events following the change of regime is still a spiritual, mental renewal that can bring about profound changes in the structure of society.
The micro-history of the formation of the MAMŰ Society can be interpreted in the narrative, social, cultural and institutional macro-environment of the regime change, since the birth of the Transylvanian artistic association was triggered by the need to be reorganized according to the original goals in the post-regime conditions of the motherland, now as a cultural association in Hungary.
According to the above, the planned exhibition would approach the change of regime from the point of view of cultural institutionalization.
/
Comemorările întotdeauna tind să se concentreze asupra câtorva evenimente şi momente emblematice ale istoriei, schimbările însă sunt rezultatele unor procese îndelungate, de aceea în şirul evenimentelor legate de schimbarea de regim, până în ziua de azi persistă acea reînnoire spirituală şi mentală, care ar putea induce schimbări profunde în structura societăţii.
Micro-istoria înfiinţării Asociaţiei MAMŰ se poate interpreta doar în condiţiile mediului macro-instituţional, -cultural şi -social al scenariului schimbării de regim, deoarece chiar şi formarea colectivităţii artistice transilvănene se datorează într-o anumită privinţă voinţei şi nevoii de schimbare a regimului, ca în climatul de după evenimentele din Ungaria să se poată reorganiza conform obiectivelor sale originale, de data aceasta ca o asociaţie culturală înregistrată în Ungaria.

Proiectul expoziţiei, conform celor prezentate mai sus, tratează procesul de tranziţie din perspectiva instituţionalizării culturale.

WEB: https://mamusociety.wordpress.com

/

A MAMŰ Galéria támogatói / The MAMŰ Gallery is supported by: NKA, MMA, EMMI, Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Az esemény támogatója: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
/
#mamuunderground #contemporaryart #mamugaleria #mamugallery #exhibitionopening #budapestunderground #alternativeart #artistrunspace #artistinitiative #hungarianart #nowandtherehereandthen