TÜKRÖS PAPLAN // MIRRORED QUILT

Vajna Anna kep kiallitas HDR-2 negyzetes.jpg

TÜKRÖS PAPLAN // MIRRORED QUILT
2018.01.12. – 2018.02.02.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK / EXHIBITING ARTISTS:
KIS PRUMIK Zoltán // LIPKOVICS Péter // VAJNA Anna

MEGNYITÓ / OPENING:
2018. január 12. / 12 January 2018 (péntek / Friday) 19:00 / 7pm

MEGNYITJA / OPENING SPEECH BY:
ERŐSS István képzőművész / visual artist

KURÁTOR / CURATOR: LIPKOVICS Péter

HELYSZÍN / VENUE: MAMŰ Galéria / Gallery

EVENT: https://www.facebook.com/events/146848436034213/

A cím utal a munkákban megjelenő matéria elsődleges üzenethordozó funkciójára, ugyanakkor jelez egyfajta groteszk intimitást is. A három alkotó eltérő módon használja szürreális nézőpontjait, különböznek anyagválasztásaikban is, de a közös enteriőrben ez az attitűd teremt további szürreális kontextusokat. Mindhárom alkotó munkáiban fontos elemként jelenik meg a különböző minőségű anyagok ütköztetéséből kibontakozó figurális narratíva. A megtestesített gondolatok a választott matériák efemer hétköznapiságából nyerik profán erejüket, s így fogalmaznak újra- sokszor parafrázis jelleggel- közös kultúránkból eredeztethető külső-belső problémákat.
//
The title refers to the primary messaging function of the material appearing in the works, but also indicates a kind of grotesque intimacy. The three creators use their surrealistic views in different ways, they differ in their way to choose the materials too, but in the common rooms these attitudes create additional surreal contexts. An important element of all three artists’ works is the collision of different materials, which manifests in a figurative narrative. The embodied thoughts get their profane power from vulgarity of the ordinary and ephemeral materials. At the same time the artists often use paraphrases. In these ways these objects display some such external-internal problems born from common cultural base of us.

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 2018. február 2-ig, szerda, csütörtök, péntek 16-19 óra között / until 2 February 2018, Wednesday, Thursday, Friday from 4pm to 7pm

A meghívón VAJNA Anna munkájának részlete látható.
On the cover: detail of Anna VAJNA’s artwork.

#mamugaleria #mamugallery #mamuunderground #tukrospaplan #mirroredquilt #exhibition #opening #budapest #underground #contemporaryart #alternativeart #hungary #youngartist

%d blogger ezt kedveli: