PX

__web_01_MAMU-meghivo-2017

__web_02_MAMU-meghivo-2017.jpg

PX
2017 12 08 → 12 29 

Kiállító művészek / Exhibiting artists:
ANTAL ISTVÁN | DOBÓ BIANKA | DÓRA ATTILA | HUDA TAKRITI (SY) | IZSÁK ELŐD | KAI TRAUSENEGGER (AT) | KECSKÉS PÉTER | KINDLINGER PÉTER | MONA RADZIABARI (IR) | PAWEL SZOSTAK (PL) | PETÁK DÉNES | SZABÓ KRISTÓF – KRISTOFLAB | SZIGETI CSONGOR |

Megnyitó / Opening:

2017. December 8. / 8 December 2017 (péntek / Friday) 19:00 / 7 p.m.
Megnyitja / Opening Speech by: KÓKAI ZSÓFIA kurátor / curator
KÖZREMŰKÖDŐK / CONTRIBUTORS: BAKONYI ZSUZSA – performance
BARACSKAI ZLATKO – modular syth | DÓRA ATTILA – reeds
Kurátorok / Curators: PETÁK DÉNES | SZABÓ KRISTÓF – KRISTOFLAB

Helyszín / Venue: MAMŰ Galéria / Gallery

Megtekinthető / On view: 2017. December 29-ig, szerda, csütörtök, péntek
16-19 óra között / untill 29 December 2017, Wednesday, Thursday, Friday from 4 p.m. to 7 p.m.

Grafikai munka / Graphic design: Szabó Kristóf – Kristoflab

___________

Koncepció:

A digitális képfeldolgozásban a képpont, pixel – a digitális kép legkisebb alkotóeleme.

A pixel, mint fogalom a számítástechnikával került be a köztudatba a huszadik század második felében. Megjelenése egybeesik a W. J. T. Mitchell-el képi fordulatként aposztrofált jelenséggel, amely a többnyire „posztmodernként” jellemzett korszakban zajlik le. Nyilvánvalóvá válik, hogy a videó, a kibernetikus technológia és az elektronikus reprodukció kora a vizuális szimuláció és az illuzionizmus soha nem látott eszköztárát teremtette meg.

A digitális produktumok egyfajta minősége definiálható az azokat alkotó pixelek száma alapján. Így akár mértékegységként értelmezhetjük. A digitális képalkotás szubsztanciájáról van szó, amely a technikai fejlődés által generált vizuális dömping legalapvetőbb építőkockája. Az erre épülő, a konzumtársadalom által életre hívott piaci verseny szimbólumává vált. Napjainkban, amikor a különböző digitális platformokon a túláradó vizuális ingerek sosem látott méreteket öltenek, relevánssá válik, a képzőművészeti reflexiók provokálása.

Ennek apropóján jött létre a GIF és RGB kiállítást követően a PX is az újmédia művészet tematikájában, amely szorosan kapcsolódik a MAMŰ-közösség artepovera szellemiségéhez.

____________

Concept:

In digital image processing a pixel is the smallest component of a digital picture.

The term pixel become part of public awareness due to the spread of information technology during the second half of the twentieth century. The pixels appearance overlaps the “picturial turn” phenomenon described by W. J. T. Mitchell, which mostly happened during the postmodern era. It became obvious that the era of the video, cybernetic technology and electronic reproduction creates a wide ranging toolbox for visual simulations and illusionism.

The quality of digital products can be defined by the number of pixels constructing them so they can be interpreted as units. They are the substance of digital imaging, the most basic building blocks of visual expansion generated by technical development. Pixels became the symbol of market competition. Nowadays, the visual stimuluses on different digital platforms flow with previously unseen power and so it became relevant and provoked reflections in the field of arts.

This process leads to the third visual media exhibition in MAMŰ which is strictly tied to the gallery-society’s arte povera approaches.

#MAMŰ #NEMMEDIA #UNDERGROUND #EXHIBITION #PIXEL

https://www.facebook.com/events/134653263862820/

%d blogger ezt kedveli: