PONT KONFIGURÁCIÓK – OKOZATOK / 2016.07.08.- 19:00

MAMU_OK_-meghivo-_web01.jpg
MAMU_OK_-meghivo-_web02.jpg

ANTAL MALVINA – PONT KONFIGURÁCIÓK / POINT CONFIGURATIONS
KIS-TÓTH ZALÁN – OKOZATOK / CAUSATIONS
2016.07.08 – 2016.07.22.
Megnyitó / Opening: 2016. július 8. / 8 July 2016 (péntek / Friday) • 19:00 / 7 p.m.
Megnyitja / Opening speech by: Markolt Sebestyén szobrászművész / sculptor & Döbrentey Zsolt pszichológus / psychologist
A megnyitón bemutatásra kerül a Ziggurat Project és Antal Malvina közösen koreografált kortárs tánc performansza / At the opening will be presented the Ziggurat Project’s contemporary dance performance co-choreographed with Malvina Antal.

Megtekinthető / On view: 2016. július 22-ig / till 22nd of July 2016, kedden, szerdán és csütörtökön 14:00-18:00 / Tuesday, Wednesday &Thursday 2 p.m.- 6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

———————————-

ANTAL MALVINA – PONT KONFIGURÁCIÓK / POINT CONFIGURATIONS
Munkáimban gyakran deduktív vagy éppen induktív módon jutok el egy-egy felismeréshez, amely különböző témákból táplálkozva, azok összefüggéseinek összekapcsolásában érdekel.
Számomra a szobrászat egy olyan rendezett mozgást feltételez, melyet munkáim témájában fogalmazok meg, mindig más és más aspektusból.
Az emberi test fizikai és lelki megfigyelésén keresztül, annak a mozgásformáira koncentrálva és különböző táncműfajok kialakulásának megértésén keresztül találkoztam térbeli-, tömeg-, ritmus törvényszerűségekkel, amelyek a szobrászattal hasonló attitűdöt mutatnak, illetve mélyebb megfigyeléseket tesznek lehetővé. Az összefüggések láncolatait egy szálra igyekszem felfűzni, hogy e „leegyszerűsítés” újabb konklúziókhoz vezessen.
/
I come to recognitions in my works by deductive or inductive methods, combining different themes through their contexts.
Sculpting assumes an organized movement that I draw up in the subjects of my pieces from various aspects.
Through the physical and spiritual observation of the human body I concentrate on the forms of its movements. As I have come to understand the emergence of the diverse genres of dancing I met the laws of space, quantity and rhythm that shows similar attitudes with sculpting and allows me a deeper observation. I try to arrange the thread of the concatenations on one line because this type of oversimplification leads me to new conclusions.

KIS-TÓTH ZALÁN – OKOZATOK / CAUSATIONS
Engem leginkább a történetek részletei érdekelnek. Így, habár munkáimat összefüggő narratív kontextusba szoktam ágyazni, az időbeli kiterjesztés legtöbbször csak kiegészíti az állóképek montázselvű kifejezési módját. Szeretem törni a fejem a megfejtéseken, a dekódolandó ismeretlen kibogarászásán, ezért egy-egy feszültséggerjesztőnek vagy gondolatébresztőnek szánt, lezáratlan kimenetelű szituáció felvázolásával vagy legalább a cím ürügyén próbálom kikényszeríteni én is a beleélést. Mindeközben képtelen vagyok kerek történetekkel untatni magam vagy szórakoztatni a közönséget. A hiányos, vagy több szálon lazán kapcsolódó narratívákban rejlő kérdőjelek amúgy is serkentőleg hatnak, az elvarratlan szálak inspirálják a további munkát.
/
Mostly I’m only interested in the details of certain stories. Although I lay my pieces in a narrative context the temporary extension is only additional to the montage based expression methods of the stills. I usually like to rack my brain decoding the unknown so I also trace open ending situations or give a title to extort the viewer’s empathy. Meanwhile I’m unable to bore myself or to entertain my audience with well-rounded stories. I believe the gappy or loosely connected multi-threaded narratives are stimulating and the loose ends are inspirational.

———————————-

IMG_6709IMG_6712IMG_6734IMG_6794IMG_6807

MAMŰ Galéria / Gallery
www.mamu.hu ▪ mamusociety@gmail.com ▪ +3630 998 4717 Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: K-Cs / Tue-Thu: 14:00-18:00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)