KORLÁTLANUL / LIMITLESS – 2016.03.11. – 19:00

MAMU-meghivo-web01.jpg
MAMU-meghivo-web02.jpg

KORLÁTLANUL / LIMITLESS
2016.03.11 – 2016.04.01.

Kiállító művészek / Exhibiting artists: Basa Anikó, Hudák Maja, Tóth Borbála

Megnyitó / Opening: 2016. március 11. / 11 March 2016 (péntek / Friday) • 19:00 / 7 p.m.
Megnyitja/ Opening speach by: P. Szabó Ernő művészettörténész / art historian
Közreműködők / Contributors: a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola diákjai / students of ‘Nádasdy Kálmán’ Elementary Art School

Megtekinthető / On view: 2016. április 1-ig / till 1st of April 2016, kedden, szerdán és csütörtökön 14:00-18:00 / Tuesday, Wednesday &Thursday 2 p.m.- 6 p.m.(vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

—————–

„BASA ANIKÓ személyes sorsából építkezve, az ebből fakadó energiákat alakítja teremtő erővé. Kompozícióit apró damil-füzérekből álló lágy kontrasztok alkalmazásával építi fel. A kontúrok nélküli térben, legtöbbször fekete háttér előtt, alig észrevehető formák és rétegek ellentétei egyszerre dominálnak. Az itt szereplő alakok mindennapi élethelyzetükben mutatkoznak meg, egyes színrétegek más és más dimenzióját adják az intimitásnak.”  /  Herpai András

A kártyák térben című installációs munkám az ember és a tér viszonyát is vizsgálva: a kártyákból ̶ anyaggá, egy egységgé sűrítve ¬̶ koncentrált elrendezésű rendszert hoztam létre, reflektálva további média, film és fotó-alkalmazásra.

HUDÁK MAJA
A festményeken és a videókon egy privát mitologikus történet fázis képeiben manifesztálódnak az emberi kapcsolatok és az emberek egymáshoz, valamint saját magukhoz való viszonyrendszereinek összefüggései. A “Falusi bölcsességek” munkacímmel három éve elkezdett sorozat, a maga jelképeivel igyekszik egyetemes érvényű alapigazságokat feltárni, és azokat kimerevített pillanatképekben közvetíteni. Visszatérő jelképként van jelen a gyerek, a társadalom és azon belül az egyén felelősségvállalásának legsarkalatosabb pontjaként, hiszen a gyerekek tükrözik legtisztábban a körülöttük zajló folyamatokat.

TÓTH BORBÁLA
A munkáim a gyerekeket és gyerekséget járják körül. A hétköznapi emberi problémák (enyém, tiéd, miénk) külső megnyilvánulásait. A szülők és a felnőttek által “aranyba mártott” kor formába öntése. Ezekben a munkákban fontos számomra az anyagok teherbírása és plasztikája. Vegyes technikaként az agyagból mintázott figurák ragasztva és festve készülnek.
/
“ANIKÓ BASA by building upon her own destiny, transforms energies that stem from it into creative potency. Her compositions are constituted from soft contrasts composed of tiny nylon strings. The opposites of barely perceptible forms and layers, mostly placed in front of a black background, simultaneously dominate in the contourless sphere. The appearing figures are displayed in everyday life situations; each colour-layer provides a different dimension of intimacy.” / András Herpai

In installation entitled Cards in Space, I created from cards a system arranged in a concentrated manner by compressing them into material and unity, examining the relationship between human and space, reflecting also on further media, film and photo usage.

MAJA HUDÁK
In paintings and videos the human connections and the correlations of people’s relationships to each other and to themselves are manifested in the phase images of a private mythological story. The series entitled Rural Wisdoms, started three years ago, intend to explore universally axioms and to transmit them in form of frozen snapshots. Child is a leitmotif; the pivotal point of the responsibility of the society and within that the responsibility of the individual, since children reflect the processes around them in a most clearly way.

BORBÁLA TÓTH
My works examine children and childness, as the external manifestations of everyday problems (yours, mind and ours). These works are moulding into shape the age that “dipped in gold” by parents and adults. The load-bearing capacity of the material and its plasticity are important for me. As mixed media, the clay figures are made by paining and sticking.

—————–
MAMŰ Galéria / Gallery
http://www.mamu.humamusociety@gmail.com ▪ +3630 998 4717 Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: K-Cs / Tue-Thu: 14:00-18:00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

IMG_6059IMG_6028IMG_6044IMG_6049IMG_6058