LEKTRÓNIA 10 ÉV / LEKTRONIA 10 YEARS

MAMU-MEDIA-MUHELY-Lektronia-2015

A MAMŰ MÉDIA MŰHELY PROGRAMSOROZATA / PROGRAM SERIES OF THE MAMŰ MEDIA WORKSHOP

LEKTRÓNIA 10 ÉV / LEKTRONIA 10 YEARS

2015. november 18. / 18 November 2015 – 19:00 / 7 p.m.
Tíz éves a Lektrónia performansz sorozat / The Lektronia performance series is ten years old:

KOROKNAI Zsolt látvány / visual, LADJÁNSZKI Márta tánc / dance, SŐRÉS Zsolt zene / music

Az performanszt követő beszélgetés vendégei / Guests of the post-performance discussion: BÁTAI Sándor képzőművész, szerkesztő / visual artist, editor; VARGA Zsolt zenész / musician

MAMŰ Galéria / Gallery
H-1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utca felől / entrance from Murányi street)

————

Lektrónia

Felmerül a kérdés mit is jelent a Lektrónia? Egy alkotói munkafolyamat, és annak értékjelzői és elemzési területei?
Ha a Google oldalain keresgélnénk nem találunk egyértelmű jelentést pedig jó úton haladunk csak nem a verbális megközelítést, hanem a fizikális cselekvést, a kutatás szimbolikáját kell hozzárendelni az értelmezés szótárához.

A Lektrónia szó, a cím és a fogalom kölcsönös szerepkörét betöltve egy kísérleti felület irányát mutatja, történeti és művészeti szempontból nyolc év távlatában.

A Lektrónia mint cím egy performansz sorozat– melyben élő zenei, mozdulati és egyidejű képzőművészeti alkotás jön létre kísérleti és előre felépített vizuális- és zenei installált térrel – 2005 novemberében kezdődött. A projekt résztvevői: Koroknai Zsolt képzőművész, videóinstallációk, performanszok, ad hoc programok, projektek készítője. Sőrés Zsolt experimentális zenész, zeneszerző, író és konceptuális művész. Ladjánszki Márta táncművész, koreográfus.

A Lektrónia performansz sorozatban új vizuális és kommunikatív megközelítésben  próbálunk egyesíteni egy sajátos, „un-plug-d lektronikus” zenei hangzást és a „digitalizált-pixel-izolációt” az  előadótérben, olyan jellegű „letapogatást”, ahol az analóg és a digitális nyelvezet spektrumát, formavilágát tárjuk fel a képzőművészet és a társművészetek (zene, mozgás) segítségével.

A Lektrónia performansz sorozat egyrészt visszanyúl John Cage kibővített, indeterminizmus- és véletlen-poétikájához úgy, hogy a véletlen, a koncept, az apropriáció, az environment (ambient), a banalitás és a játék princípiumait megőrzi, valamint mindehhez hozzáteszi az idézést, a kollázsolást és a samplingelést (hangmintavételezést). De karakterében az improvizáció és az előre felépített képi rendszerek „telepatikus” előadási stílusa adja performaív jellemét.
A Lektrónia performansz sorozat művészei az alkotói ambíciót a média adottságaira fordítják és olyan alkimista laboratóriumi munkát végeznek, ahol a megszülető alkotás-szövetek (zene, mozgás, kép) létrejöttében nem csupán az installáció építészeti jellege áll fel, hanem a rituális-archetipikus helyzetek, szimbólumok-jelek komplex, egyaránt az esztétikán kívüli és belüli vizsgálata is megtörténik. – Az elektronikai és az informatikai alapú technológiákat emlékezőtehetségünk anyagi kiterjesztéseként felfogva, felmerül az újrajátszás, a remix létezésének kérdése, mivel fel kell ismernünk a szimbolikus beszéd, mint valamennyi információ szuverén »kondenzátorának« feladatát, vizuális megjelenítését. A mediális technikák a maguk módján bebizonyítják, hogy az anyag és a lélek között, legalábbis ha reaktív, azaz performatív funkciókról van szó, nincs egyáltalán szakadás. Az agykéreg részei, ami a fizikai és nem-biológiai jellegű kollektív lét tulajdonságával rendelkezik.

Éppen ezért is mint fogalom – A Lektrónia természete szerint közeg, amelyben a fizikai állapot, mint axióma, megkérdőjeleződik: vektoriális térképzete ellentétes társítási önképével, egy kísérleti állapot, mely műként jelenik meg és a kiállítótérben műalkotássá válik.

Valóban nincs „éter-szél”? A „teli és üres” vagy esetleg az „erőterek egyensúlya” hozzák létre a feszültségi felület Lekrtrónikus alkotóterét? / Koroknai Zsolt DLA

————
MAMŰ Galéria / Gallery
www.mamu.hu ▪ mamusociety@gmail.com ▪ +36 30 574 7054 Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: K-Cs / Tue-Thu: 14:00-18:00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)