MŰVÉSZ PREZENTÁCIÓK / ARTIST TALKS

mamu-facebook-fejlec-rezidensek2015okt29

MŰVÉSZ PREZENTÁCIÓK / ARTIST TALKS
Paco Dalmau (E) és Douglas Stichbury (NZ) – az Art Quarter Budapest jelenlegi rezidens művészeinek előadása / Presentations by Paco Dalmau (E) and Douglas Stichbury (NZ) – current resident artists of the Art Quarter Budapest

2015. november 3. (kedd) / 3 November 2015 (Tuesday) – 18:00 / 6 p.m.

MAMŰ Galéria / Gallery
H-1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street)

Angol nyelvű program / English language programme

Az esemény az Art Quarter Budapest és a MAMŰ Galéria szervezésében valósul meg / The event is organized by Art Quarter Budapest and MAMŰ Gallery/ www.aqb.hu www.mamu.hu
 

DOUGLAS STICHBURY
“Working primarily in drawing and painting, Stichbury’s work focuses on the modern relationship between individuals and larger institutional bodies. With the intensification of network structures organisations have become increasingly opaque; the operations through which decisions that relate to everyday life are made are often hidden or invisible, taking place in unknown spaces and carried out by anonymous individuals. Relative to this, Stichbury creates work that attempts to reflect on these events.”
/
Elsődlegesen a szabadkézi grafika és a festészet eszközeit használva, Stichbury munkái az egyén és a nagyobb szervezeti formák modern viszonyát vizsgálják. A hálózati struktúrák térnyerésével együtt nőtt a szervezeti formák átláthatatlansága is; azok a műveleti lépések, amelyek során a mindennapi életünket befolyásoló döntések születnek, gyakran rejtve maradnak vagy láthatatlanok, ismeretlen helyeken történnek, és anonim személyek hajtják végre őket. Stichbury alkotásaival ezekre az eseményekre igyekszik reflektálni. / douglasstichbury.com

PACO DALMAU will present two very different projects / két eltérő projektet mutat be
Return series
In this series of abstract paintings, Paco Dalmau is interested to develop issues as format, materials and expression. Working with a sequence of repeating formats, 50x50cm; 60x60cm; 125x125cm. Depending upon the size he works the skin of the painting differently, providing certain differences of outcome to each size. Light, color and visual texture are the factors that are having in mind for these paintings.
White Wall Project
The project aims to achieve a dialogue between several artists and the experience of mixing different concepts of labor within the artistic field working all of them together in a giant canvas installation. The project encompasses the issues of working in public space, intervention of space, artistic site-installation and monumental work.
/

Return-sorozat
Absztrakt képeinek ebben a sorozatában Paco Dalmau olyan kérdések elmélyítésében érdekelt, mint a formátum, az anyag és a kifejezés. Miközben 50x50cm; 60x60cm; és 125x125cm ismétlődő méretű sorozatokon dolgozik, a festmények felületét méretüktől függően, különbözőképpen alakítja ki, mindhárom mérethez bizonyos eltérő jegyeket társítva. A fény, a szín és a vizuális textúra azok a tényezők, melyekre tekintettel van a sorozat egyes darabjainak megfestésekor.

White Wall Projekt
Ezen projekt célja a  különböző művészeti ágakban tevékenykedő művészek közötti dialógus megteremtése és a különböző munkamódszerek összehangolása, amely tapasztalatot a résztvevők egy hatalmas méretű vászon közös megfestése által szerzik meg. A projekt több szempontból is kihívást jelent a nyilvánosság előtt zajló munka, a vizuális környezet megváltoztatása, a művészi térinstalláció és a monumentális mű létrehozásának tekintetében. / www.pacodalmau.com
——————————

MAMŰ Galéria / Gallery
www.mamu.hu ▪ mamusociety@gmail.com ▪ +36 30 574 7054 Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: K-Cs / Tue-Thu: 14:00-18:00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)