MŰVÉSZ PREZENTÁCIÓK / ARTIST TALKS

mamu-facebook-fejlec-artist-talk-aqb-ok

MŰVÉSZ PREZENTÁCIÓK / ARTIST TALKS
Tamar Swartz (CA) és Thaïs Lenkiewicz (UK) – az Art Quarter Budapest jelenlegi rezidens művészeinek előadása / Presentations by Tamar Swartz (CA) and Thaïs Lenkiewicz (UK) – current resident artists of the Art Quarter Budapest

2015. április 28. (kedd) / 28 April 2015 (Tuesday) – 19:00 / 7 pm
MAMŰ GALÉRIA / GALLERY

H-1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Angol nyelvű program / English language programme Az esemény az Art Quarter Budapest és a MAMŰ Galéria szervezésében valósul meg / The event is organized by Art Quarter Budapest and MAMŰ Gallery www.aqb.hu

——————–

Tamar Swartz (CA) The Journey to Creative Surrender: Art of Letting Go is a creative project about following the internal pathways of intuition, and an exploration of how art can move and breathe like a living organism. Currently inspired by the Spring in Budapest, Canadian mixed media artist Tamar Swartz walks the pathways to creative surrender through combining painting, drawing and collage.
/
Az Utazás a kreatív lemondás felé: Az elengedés művészete egy alkotói projekt, amelynek fókuszában a belső intuíció útjának követése és annak kutatása áll, hogyan tud a művészet úgy mozogni és lélegezni, mint egy élő organizmus. A vegyes technikájú alkotásokat létrehozó kanadai művész, a budapesti tavasztól inspirálva, a kreatív lemondás útján lépeget a festészet, a grafika és a kollázs ötvözése révén. www.tamarswartz.com

Thaïs Lenkiewicz (UK) is a visual artist whose most recent work has explored the relationship between the instilled order of the man-made world verses the ‘chaos’ of the natural world. With a specific interest in architectural imagery and the story of nature within the history of art, the work often reflects upon historic milestones in these respective areas, such as the advent of the ‘real sky’ in painting – and the ‘loss’ of metaphorical alternatives – as well as the tailoring of man-made environments to a point far removed from their original savage origins. Thaïs will talk about the evolution of these themes within her practice over the last few years and since working in Budapest and at AQB. Her practise utilises various media, including painting, photography and casting.
/
Thaïs Lenkiewicz vizuális művész, legújabb munkája az ember által létrehozott világba beoltott rend és a természeti világ “káosza” közötti kapcsolatot tárja fel. Az építészeti ábrázolás, a természet története és a művészettörténet iránti sajátos érdeklődésének köszönhetően, alkotásai gyakran reflektálnak e területek sorsdöntő mérföldköveire, mint például a „valós ég” beköszöntére a festészetben és a metaforikus alternatívák „elvesztésére” éppúgy, mint az épített környezet átszabására addig a pontig, ami már messze eltávolodott eredeti barbár kezdeteitől. Thaïs előadásában e témák saját művészetén belüli fejlődését mutatja be, az utóbbi évek és a budapesti Art Quarter ideje alatti munkáját érintően. Alkotói praxisában különböző médiumokat alkalmaz: festészet, fotó és öntés.
www.thaislenkiewicz.com

A két művész az Art Quarter Budapest kortárs művészeti központ rezidencia programjának keretében érkezett Budapestre, mely a vizuális művészeteken kívül a színház-, tánc-, cirkuszművészet valamint az irodalom területéről is fogad művészeket.
/
The two artists came to Budapest as participants of the Art Quarter Budapest contemporary art center’s  residency programme, which in addition to visual arts also receives artists from areas of theatre, dance, literature and circus arts.

——————–
ArtistTalks-MAMU Galeria_2015.apr (4)

ArtistTalks-MAMU Galeria_2015.apr (8)

ArtistTalks-MAMU Galeria_2015.apr (1)

——————–
MAMŰ Galéria / Gallery ▪ web:www.mamu.hu ▪ e-mail:mamusociety@gmail.com ▪ mobile:+36 30 574 7054 Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: Sze-P / Wen-Fri: 14:00-18:00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)