SZUBREÁL – Szubjektív Realizmus

MAMU-meghivo-Szubjektiv-Realistak-01

MAMU-meghivo-Szubjektiv-Realistak-02

SZUBREÁL – Szubjektív Realizmus
A Szubjektív Realisták alkotócsoport kiállítása / Exhibition of the Subjective Realists art group
2015.01.22 − 2015.02.13.

Kiállító művészek / Exhibiting artists: Alex Cuibus (RO) / Fazekas Levente (HU) / Kárpáthegyi István (HU) / Szula Zsuzsanna (HU) / Josef Wurm (AU)

Megnyitó / Opening: 2015. január 22. / 22 January 2015 (csütörtök / Thursday) • 19:00 / 7 p.m.
Megnyitja / Opening speech by: László Bandy képzőművész / visual artist
Megtekinthető / On view: 2015. február 13-ig / till 13th of February 2015, szerdán, csütörtökön és pénteken 14:00-18:00 / Wednesday, Thursday & Friday 2 p.m.- 6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

————————

A Szubjektív Realisták alkotócsoport 2012-ben alakult Magyarországon. Tagjai: Alex Cuibus, Fazekas Levente, Kárpáthegyi István, Szula Zsuzsanna, Josef Wurm képzőművészek.

„A szubjektív realizmus jelensége a valóságból kiinduló és azzal foglalkozó, ám egy személyes szűrőn áteresztett képi világot takar. Az alkotó a használt vizuális nyelvet úgy alakítja, hogy az a lehető legjobban erősítse a kép tartalmát. Ez az erősítés hol tudatos, hol ösztönös, szintén a szerint, hogy mit kíván a mű maga.
Ez a felfogás (a szubjektív, individualista realizmus) minden alkotónál megjelenik, aki érzékeny az aktuális társadalom kérdései, visszásságai, jelenségei iránt, mozog benne a közlési kényszer, rendelkezik magabiztos vizuális- és képalkotói tudással. Ez egy tendencia. Akiben ezek a tulajdonságok egyszerre vannak jelen, az előbb-utóbb ennél a képi kifejezésmódnál köt ki. Ez a világ a realizmus vizuális nyelvének egyéni továbbértelmezése. Több mint expresszió vagy impresszió – a kettő összeadása.“
Szubjektív Realisták

///

The Subjective Realists art group was founded in 2012 in Hungary. Members of the group: Alex Cuibus, Levente Fazekas, István Kárpáthegyi, Zsuzsanna Szula, Josef Wurm visual artists.

„The symptom of subjective realism covers a visual world originated from and dealing with reality itself but filtered through the creator’s individuality. The artist uses the chosen visual language to strengthen the content. This strengthening is sometimes conscious sometimes instinctive but also as the work needs it. This sense, concept (the subjective-individual realism) appears in every artists work whom are sensitive about the questions, anomalies and phenomenas of the actual society have a pressure to deliver the message, and have a confident visual- and pictorial knowledge. This is a tendency. Those who have all these attributions will get to this visual phraseology sooner or later. This world is the interpretation of the language of realism. More than expression or impression – it’s the summation of both.“
Subjective Realists

———————-

LÁSZLÓ BANDY MEGNYITÓ SZÖVEGE

SZUBREÁL

Objektív szöveg:

Amikor két éve Szula Zsuzsi és Fazekas Levente százhalombattai kiállításuk címéül kitalálták a SZUB-REÁL-t, először jó szójátéknak gondolhatták: ha van szür (valóság feletti), akkor lehet, és mi lehet a szub? Mi van a valóság alatt? És egyáltalán, mi lehet az a Valóság, amihez így-úgy, alulról-felülről kellene viszonyulnunk? S, hogy ez a Valóság lehet-e objektív? S az objektív valósághoz lehet-e objektíven viszonyulni?

Talán így lett, játszva a szavakkal ez a SZUB  – szubjektív.

Mikor másfél éve Dunaújvárosban, a skicc nemzetközi művésztelepen többen összejöttek – ez a mai csapat – rájöttek, a realitásnak ma egyetlen reális megközelítése lehet: az egyénen átszűrődő, egyéni valóságélmény egyéni megfogalmazása.

Ha visszagondolunk az elmúlt korokra, mennyi-mennyi „realizmussal” találkozunk! A társadalom –szóval a „fogyasztók”- a valóság ábrázolását („tükrözését”) várják el tőlünk. Ők azok, akik ezt meg is fogalmazzák számunkra, ezt az ő Valóságukat. Általában az átlag kispolgár (kis átlagpolgár) megelégszik a felszínt kapirgáló naturalizmussal (ma: fotórealizmus): „fesd azt, amit én látok!”

A másik véglet, például az ortodox kereszténység ikonfestészete. Ha búvópatakként is, az ebből eredő konstruktív absztrakció az, ami azt mondja, hogy az Örök Valóság a látvány káprázatán túl, a plátoni ideák világában keresendő.

Ilyen „idealista” tulajdonképpen az is, amire a becéző rövidítés utal: a „szocreál”, és minden más diktatúrák diktálta hamis-valóság művészet: a diktátorok világosan egyértelmű beszédével hazudni: „ez van, ezt kell szeretni!”

De csalóka igazság az elmúlt évszázad irányzatainak igaza is. Amikor letesszük a voksot egy-egy „művészi igazság” mellé, a tiszta nyelv igazságával nem mondunk mást, csak azt, hogy „ez a nyelv igaz.” És persze, hogy csak ez az egyetlen igaz nyelv.

Ebben a poszt-poszt-posztmodern világban a művész így magára marad: nem akar se pártokhoz, se irányzatokhoz tartozni. ( Ez hozta össze a senkihez-se-tartozókat egy csapatba.)

A művész olykor rá kell, hogy jöjjön, hogy nem az eszköz, amit használ, nem a mű, amit létrehoz a „médium”, hanem ő maga. Közvetlenül rajta süt át az a bizonyos Örök Valóság. Nem mindig vakító fénnyel, sokszor a borús hétköznapok vaksiságával, de nem is kell mindig világítótoronynak lenni. Csak az kell, hogy lássanak: vagyunk, és azért vagyunk, hogy láttassuk mindazt, ami rajtunk keresztül és általunk megmutatkozni akar.

Igaz, ez a mi igazunk. De, ha jó médiumok vagyunk: őszinték és önfeláldozók, akkor ezek a személyes, szubjektív igazságok belőletek is előhívja a ti igazságotokat, a ti Valóságotokat idézi meg. Az ilyen találkozásokban, mint a mai is, a mű és közönsége közötti térben, mint valami epifánia, megjelenik valóban a mindenkori művészet célja: az Igazság.

 

IMG_3126 IMG_3112jo IMG_3085

 

————————

MAMŰ Galéria / Gallery ▪ web:www.mamu.hu ▪ e-mail:mamusociety@gmail.com ▪ mobile:+36 30 574 7054 Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: Sze-P / Wen-Fri: 14:00-18:00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

%d blogger ezt kedveli: