TERMÉSZETES ANYAGOK / NATURAL SUBSTANCES

MAMU-meghivo-TERMESZETES-ANYAGOK01

MAMU-meghivo-TERMESZETES-ANYAGOK02

TERMÉSZETES ANYAGOK / NATURAL SUBSTANCES
Válogatás az egri Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Tanszékének, Plasztikai Ábrázolás szakos, végzős hallgatóinak diplomamunkáiból / Selection of diploma works by graduate students of the Eszterházy Károly College, Department of Visual Arts, Plastic Representation Major
2014.07.04 − 2014.07.18.

Kiállító művészek / Exhibiting artists: Egervári Júlia ▪ Fórizs Rita ▪ Keresztes Róbert ▪ Kocsis Barbara ▪ Kopacz Kund ▪ Lipkovics Péter ▪ Nagy Angéla
Kurátorok / Curators: Dr. Erőss István  és Dr. Balázs Péter képzőművészek a Vizuális Művészeti Tanszékének tanárai / visual artists and professors of the Visual Arts Department, Eger
Megnyitó / Opening: 2014. július 04. / 04 July 2014 (péntek / Friday) • 19.00 / 7 p.m.
Megnyitja / Opening speech by: Erőss István

Megtekinthető / On view: 2014. július 18-ig / till 18th of July 2014,
szerdán, csütörtökön és pénteken 14.00-18.00 / Wednesday, Thursday & Friday 2 p.m.- 6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

———-

A természetművészet a természettel való harmónia újrateremtésére törekszik, és a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazza az alkotásban, azaz a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtésen alapul. Az idő konkrét formában jelenik meg a műben, hiszen már az alkotás pillanatában bele van kódolva egy bizonyos élettartam. Ebben az esetben nem érvényesül a konvencionális, örökkévalóságnak szánt műalkotás mítosza – az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.

//

Nature art strives to recreate harmony with nature and directly applies natural materials, objects, energies and sites in creation, that is, it is based on direct physical contact with nature. Time is manifest in concrete manner in the work of art, as at the moment of creation, a certain period of time is already encoded in it. In this case the myth of conventional art work intended for eternity is not prevailed; the piece exists in the time of the periodic changes of nature.

——–

IMG_1321

IMG_1326

IMG_1324

IMG_1323 IMG_1330 IMG_1336 IMG_1338 IMG_1342

——–
MAMŰ Galéria / Gallery
http://www.mamu.hu ▪ e-mail:mamusociety@gmail.com
Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street) Nyitva / Open: Sze-P / Wen-Fri: 14.00-18.00 / 2-6 p.m. (vagy egyeztetés alapján / or by appointment)