Záróesemény / Finissage event – Percepciós Hipotézisek / Perceptual Hypotheses

mamu-tarlatvezetes-percepcios

Tárlatvezetés a kiállítás kurátorával, Zakariás Istvánnal / Guided tour with the curator of the exhibition István Zakariás

2014. február 7 / 7 February 2014, 17:00 / 5 p.m.

MAMŰ Galéria / Gallery
H–1071 Budapest, Damjanich u. 39. (bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street)

——

Kiállító művészek / Exhibiting artists: Antal István, Gesztelyi Nagy Zsuzsanna, Herman Levente, M. Páll Zoltán, Páll Tibor Krisztián, Posta Máté, Szabó Ábel, Szász Sándor, Szigeti Gábor Csongor, Tóth Lóránd, Zakariás István

A kiállítás alapvető kérdésköre a valóság illúziójának képi reprezentációja, a művészet és a valóság viszonya, melyben benne foglaltatik a valóság ábrázolása, a művészet beleilleszkedése a valóságba, egészen az illúzióteremtő ábrázolási eljárásokig.
Az illúzió alatt természetesen nem csak az észlelés torzulásain és az optikai csalódásokon alapuló alkotásokra gondolok, hanem arra az illuzórikus művészetre, amely, bár tudja, hogy a valóságos látványt nem képes tökéletesen utánozni, mi több nem is áll szándékában a valóság fakszimile kiadásának elkészítésével elkápráztatni, amely úgy tekint az illúzió megteremtésére, mint a legfőbb inspirációs forrásra. A látvány annyiban foglalkoztatja, hogy a valóság illúziója hogyan képes a képi reprezentációban konstituálódni.

//

The essential question of the exhibition is the visual representation of the illusion of the reality, the relationship between art and reality, which includes the depiction of it, the art’s implantation into reality and the illusion creator procedures of representation.
By the illusion I mean, of course, not only the artworks based on the perception distortions and on the optical illusion, but that illusory art also, which sees the creation process of the illusion as the main source of inspiration, and which, although knows that is unable to imitate perfectly the real sight, besides it doesn’t intend to dazzle with making a facsimile sample of reality. It’s preoccupied with the sight only till the illusion of reality is manifested in the visual representation.

——–

IMG_0439

IMG_0441

IMG_0445 IMG_0464 IMG_0467

%d blogger ezt kedveli: