KÍSÉRLETEK-ÁTFEDÉSEK / EXPERIMENTS-OVERLAPS

MAMU-meghivo-Zopan-Bartus02
MAMU-meghivo-Zopan-Bartus01

KÍSÉRLETEK-ÁTFEDÉSEK / EXPERIMENTS-OVERLAPS
2013.10.18 − 2013.11.15.
Hang-performance / Sound performance
Katalógus-bemutató / Book Launch
Kiállítás / Exhibition

Kiállító művészek / Exhibiting artists: Bartus Ferenc & Nagy Zopán
Megnyitó / Opening: 2013. október 18. / 18 October 2013
(péntek / Friday) • 19.00 / 7 p.m.
Közreműködnek / Contributors: feLugossy László & Novotny Tihamér
Megtekinthető / On view: 2013. november 15-ig / till 8th of November 2013, szerdán, csütörtökön és pénteken 14.00-18.00 / Wednesday, Thursday & Friday 2 p.m.-6 p.m.
(vagy egyeztetés alapján / or by appointment)

A meghívón / On the flyer: © Bartus Ferenc – Nagy Zopán: “Lények” (cím nélkül), vegyes technika, 2013.

…Az idő illúzió, így konkrét megfogalmazása szinte lehetetlen. Lineáris időképzeteink valószínű, hogy hamisak. Esetünkben fontosabbak a rétegek, a szimultán gondolat- és anyagmegjelenítések, melyek (akár esetlegességükkel is) lírikus terekbe invitálnak…A rögzítés és a megjelenítés folyamatai (itt) egyben az érzelmek módosulásai…

Bartus Ferenc és Nagy Zopán művei sajátos párbeszédeket- majd további rezonanciákat is feltételezhetnek, hiszen már szellemi és technikai mivoltukban (analóg alapjaikkal) is sejttetnek- s mutatnak föl rokonságokat…

—-

…Time is an illusion, therefore concrete wording of it is almost impossible. Our linear conceptions of time, presumably, are false. In our case are more important the layers, the spontaneous visualization of thoughts and materials, which invite us into lyrical spaces, even with their eventuality…The processes of capture and visualization (here) are also the modifications of emotions…

 Artworks of Ferenc Bartus and Zopán Nagy may assume specific dialogues and further resonances, since they suggest and reveal some similarities (with their analogue bases) in their intellectual and technical characters too…

—-

MAMŰ Galéria / Gallery
Cím / Address: H–1071 Budapest, Damjanich u. 39.
(bejárat a Murányi utcából / entrance from Murányi street)
e-mail:mamusociety@gmail.com
mobile:+36 30 574 7054
web:www.mamu.hu

——

Novotny Tihamér megnyitószövege / Opening speech by Tihamér Novotny

Szürreál transzparenciák B.-től – Z.-ig

„… megöltem három kislánykát / méreg csorgott arkangyal sziszegett” – írja a katalógus egyik szabadasszociációs verstágító-formabontó, onirikus versében Nagy Zopán. Mutatványosok, Mesés küldetés, Gyermekjátékok, A csók, Megkísértés, Tettenérés, Emóció, Visszatérés ön-magunkhoz – ilyesféle képcímekkel „válaszol”, „diskurál”, „operál” Bartus Ferenc.

Pokoli őszinteség, drámai és morbid közlékenység. Folytonos emlékvetélés. Képszerű magzatelhajtás. Álomvetítéses szürreál és terhesség-megszakítás. Angyali látószervek alvilági ébredése. Foghíjas nevetések torz örömei. Valóság-filmkockákat átégető látomássejtelmek rögzülései. Embrionális végkifejletek halálos átokjövendői. Durva, riasztó, fájdalmas és gyötrelmes testbeszédek aránytalanságai. Homunculus-teremtmények szomorú, kilátástalan, jövőtlen diskurzusai. Vészterhes és taszító szépségvedlések önfeltáró processzusai.
Ezek Bartus Ferenc – azaz B. – festményei!
Amelyeknek tudatmódosító, szellemkápráztató, lélekátvilágító fényszínei – akár a lombikból kiömlő molekuláris kristályoldatok fluid foltokká dermedő, áttetsző csillámai –: lélegzetelállító alkímia-történetek; a túlvilág titkos kémiájának nyomhagyó üzenetei. Hadész titokzatos birodalma reflektorpászmában! A „küszöbalatti” lét alakváltó, megigéző árnyék- és üledékvilága pompázatos óceán- és földmélyi derengésben.
B. világa: szemdomborulatokat izgató (szép), de nem jó, nem kellemes, ám igaz, bár nem szent, inkább álságosságok nélküli, vallomásosan személyes, szókimondó univerzum.

Az alakoskodó mai bohóc, a hajnali, a nappali és az éjszakai szerepjátékos agyafúrt őszintesége. A rafinált önfeltárás és kitakaródzás rejtőzködése. A megkísértő perverziók látomásossá tétele. A majdnem züllött belehelyezkedések szűzies álruhája. Az átélés önimádata. A montázs, a tudatos és a tudattalan véletlenek éthosza. A helyszínről helyszínre járás időutazása, az örök visszatérés palimpszeszt performansza. Az áteresztőképességek anyagtalansága. Az áttetszőségek megfoghatatlansága. Az összetükröződések fény-árnyék kulisszái. A kaleidoszkópszerű átjárhatóságok tér-idő alagútjai. Az álomszerű dimenzióátlépések nyomhagyó alaktorzulásai.
Ezek Nagy Zopán – azaz Z. – fényképei!
Meg a mélységélményt adó fekete-fehér kristályfalak leheletfinom egymásba csúszásai. Az analóg lényképek szellemi-testekké éterizálódásai. A valóságtartományok irreális szürreálba fordulásai. A látható világ jelenségeinek nézhető víziókká „montálásai”.
Z. világa: tükrök barlangjaiba néző narcisztikus univerzum, amelyben önarcképeinek rá visszanéző Minótauroszait játékos ötleteivel tréfálja meg, avagy teszi ártalmatlanná.

Rég volt a kezemben ennyire koherens, minden képi és szöveges mozzanatában összetartó, egymásba rezgő kiadvány.

Novotny Tihamér

—–

DSC_0660 (1)

DSC_0699

DSC_0644 (1)

DSC_0589 (1)

Fotók: Kacsó Fugecu