IDŐ-FÜGGÉSEK / TIME-DEPENDENCE

ido-fuggesek-veszprem-meghivo-01

IDŐ-FÜGGÉSEK / TIMP-DEPENDENŢE / TIME-DEPENDENCE
A MAMŰ 35 éves évfordulós kiállítása / MAMŰ- Expoziţia aniversară de 35 de ani
/ The 35-year anniversary exhibition of MAMŰ

Kiállító művészek / Artişti expozanţi / Exhibiting artists: Baász Szigeti Pálma, Babinszky Csilla, Bács Emese, Balázs Áron, Balogh Csaba és Balogh Erzsébet, Bartha Sándor, Bartus Ferenc, Block csoport, Bob József, Bocskay Vince, Bodor Anikó, Bogdándy Z. Szultán, Borgó, Csíky Szabó Ágnes, Daradics Árpád, Diénes Attila, Dobó Krisztina, Dóra Attila, Dóró Sándor, Elekes Károly, Erdélyi Gábor, Erőss István, Fekete Tibor, Ferenczi Károly (Omonymus), Garda Aladár, Gáspár Gyula, Gyarmathy János, Győrffy Sándor, Halmi-Horváth István, Herman Levente, Horváth Levente, Jovián György, Kacsó István, Katona Zoltán, Koroknai Zsolt, Kurt Welther, Kuti Dénes, Lakatos Pál Sándor, Lovász Erzsébet, Mana Bucur, Membrandt, Miklós Árpád, Miklósi Dénes, Nagy Árpád (Pika), Nagy Csaba, Nagy Dalma, Nagy Zopán, Nayg István, Nemes László, Ocskay László (Doky), Pál Csaba, Palkó Tibor, Pető Barna, Pető Hunor, Pokorny Attila, Sebestyén Zoltán, Szabó Ábel, Szabó Zoltán (Judóka), Szász Sándor, Székely Annamária, Szigeti Gábor Csongor, Szombathy Bálint, Szotyory László, Tasnádi József, Ujvárossy László, Uta Heinecke, Ütő Gusztáv, Varga-Welther Júlia, Zirczi Judit

Szervező / Organizator / Organizer: MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület / Asociaţia Culturală Societatea MAMŰ / MAMŰ Society Cultural Association

Kurátor / Curator: Fándly Edit

Koordinátor / Coordonator / Coordinator: Szigeti Gábor Csongor

HELYSZÍNEK / LOCAŢII / VENUES
 

I. Marosvásárhely / Târgu-Mureş [RO]  
2013. 01. 11. −   2013. 02. 03

Bernády Ház / Casa Bernády / Bernády House

UAP Galéria / Galeria UAP / Gallery

 

II. Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe [RO]
2013. 02. 12. −  2013. 03. 03.

MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér / Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană / Contemporary Art Space

Lábas Ház / Casa cu Arcade / House with Arcade

Székely Nemzeti Múzeum / Muzeul Naţional Secuiesc / Székely National Museum

 

III. Veszprém [HU]
 2013. 03. 15. – 2013. 04. 14.

Megnyitó / Vernisaj / Opening:   
2013. március 22. / 22 martie 2013 / 22 March 2013

Várgaléria & Magtár / Galeria Castel & Magtár/Castle Gallery&Magtár (Dubniczay-palota)

Csikász Galéria / Galeria Csikász / Gallery

Laczkó Dezső Múzeum / Muzeul Laczkó Dezső / Laczkó Dezső Museum,  II. emelet / etaj / floor

 

Partnerek / Parteneri / Partners: A Romániai Képzőművészek Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja / Filiala Târgu-Mureş a Uniunii Artiştilor Plastici din România / The Târgu-Mureş Branch of the Romanian Fine Artists Union; Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány / Fundaţia Culturală Dr. Bernády György / Dr. Bernády György Cultural Foundation, Marosvásárhely / Târgu-Mureş; Székely Nemzeti Múzeum / Muzeul Naţional Secuiesc / Székely National Museum, Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe; MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér / Spaţiul Expoziţional de Artă Contemporană / Contemporary Art Space, Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe; Lábas Ház / Casa cu Arcade / House with Arcade, Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe; Művészetek Háza / Casa Artelor / House of Arts, Veszprém; Laczkó Dezső Múzeum / Muzeul Laczkó Dezső / Museum, Veszprém; Várfok Galéria / Galeria Várfok / Gallery, Budapest / Budapesta

Támogatók / Sponsori / Supported by: Nemzeti Kulturális Alap / Fondul Cultural Naţional / Naţional Cultural Fund; Magyar Művészeti Akadémia / Academia de Arte din Ungaria / Hungarian Academy of Arts; Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala / Primăria Municipiului Veszprém / Mayor’s Office of Veszprém Town of County Rank; Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala / Primăria Municipiului Târgu-Mureş / Mayor’s Office of Târgu-Mureş; A Romániai Képzőművészek Szövetségének Sepsiszentgyörgyi Fiókja/ Filiala din Sfântu Gheorghe a Uniunii Artiştilor Plastici din România / The Sfântu Gheorghe Branch of the Romanian Fine Artists Union; Kovászna Megye Tanácsa / Consilul Judeţean Covasna / Covasna County Council; Reea; Daw Benţa

A MAMŰ története 35 évvel ezelőtt, Marosvásárhelyen kezdődött. A város akkori − alternatív kifejezésmódokat kereső − művészeti közegében meghatározó jelentőségű a Marosvásárhelyi Műhely (MAMŰ- a nevet Ágoston Vilmos író, filozófus adta). A csoportosulás tagjai, 1978-1983/84 között, élénk szellemi és progresszív művészeti tevékenységet fejtettek ki akcióik, természeti intervencióik és a hagyományos művészeti műfajok megújítására tett kísérleteikkel. A csoportosuláshoz köthető képzőművészek nagy számban hagyták el Romániát a 80-as évek folyamán. Az áttelepült alkotók közül többeket ott találunk az 1991-ben, Budaörsön ”MA(születő) MŰ(vek) – MAMŰ” néven alakult, képzőművészeti társaság alapító tagjainak sorában, ahogyan Magyarországon született alkotókat és elméleti szakembereket is. A 22 évvel ezelőtti újralapítás egyrészt a MAMŰ történetének folytatásaként is értelmezhető (névazonosság, szellemi és esetenkénti személyi folytonosság), ugyanakkor egy új fejezet kezdeteként is.  Az Egyesület egy olyan platformot jelentett, s jelent ma is, ahol a hangsúly a kortárs képzőművészeti törekvések támogatásán, az alkotói megnyilvánulások sokszínűségének megőrzésén, a társművészetek felé nyitáson, valamint a nemzetközi művészeti párbeszédek kialakításán és ápolásán van. Az budaörsi alapítás óta eltelt évek során a Társaság létszáma fokozatosan növekedett; tagsága összetételének egyaránt fontos részét képezik az áttelepült, a Magyarországon született, a Nyugat-Európában és a hátáron túli területeken élő képzőművészek; a művészeti írók és a zene kísérleti területein alkotók is.

Az Idő-függések apropójául a MAMŰ 35 éves évfordulója szolgál. A közel 70 kiállító művész részvételével megvalósuló utazó kiállítás a MAMŰ-ben találkozó művészeti praxisok sokszínűségének egy szélesebb keresztmetszetét tárja a látogatók elé. Az előre meghatározott koncepció kulcsfogalmai − az idő és a függés(ek) − egyrészt utalnak az évfordulók emlékező-elemző-értékelő karakterére, másrészt a címbeli összekapcsolásuk a kiállítás hívószavaként funkcionált. Ezen tematikai vázba illeszkedő, erre reflektáló egyéni megközelítések lenyomataiból állt össze a kiállítás anyaga. Így a múltra (személyes / kollektív élményekre, eseményekre), a jelenre történő reflexiók, jövő-vízióként értelmezhető alkotások mellett, az időben zajló folyamatok, a tér- és időfelfogás témáinak, valamint az idő, a függés, a kapcsolat fogalmainak sajátos manifesztumai is megtalálhatóak az anyagban. Ezen értelmezések hol a megjelenített témában, hol formai megoldásokban, hol pedig a mű megalkotásának módjában, folyamatában érhetőek tetten.

***

Istoria lui MAMŰ a început acum 35 de ani la Târgu Mureș. Grupul, cunoscut sub numele de Atelierul din Târgu Mureș (Marosvásárhelyi Műhely – MAMŰ- denumire dată de scriitorul și filozoful Vilmos Ágoston), a avut un rol determinant în cercurile artistice alternative ale orașului din acea perioadă. Între anii 1978-1983/84, membrii grupului au creat o atmosferă intelectuală vibrantă, desfășurând o activitate artistică progresivă prin intervenţii naturale, prin acţiuni şi prin experimentările făcute cu scopul reînnoirii genurilor artistice tradiţionale. Pe parcursul anilor ’80, un număr mare de artiști aparţinând acestui grup au emigrat din România, mulţi dintre ei devenind fondatori ai asociaţiei denumite ”MA(születő) MŰ(vek) – MAMŰ” care a fost înfiinţată în anul 1991 în localitatea Budaörs și care includea teoreticieni și creatori născuţi în Ungaria. Reînfiinţarea grupului cu 22 de ani în urmă poate fi concepută pe de-o parte ca o continuare a istoricului MAMŰ (identitatea numelui, prezenţa acelorași idei, dar și a acelorași persoane), dar pe de altă parte și ca un nou capitol. Asociaţia a reprezentat și reprezintă și astăzi o platformă unde accentul este pus pe sprijinirea tendinţelor artistice contemporane, pe păstrarea diversificării exprimării artistice, pe deschiderea înspre artele conexe, respectiv pe crearea și susţinerea dialogului în cadrul artei internaţionale. Din moment înfiinţării Asociaţiei la Budaörs, numărul membrilor acesteia a crescut constant, incluzând atât artiști născuţi în Ungaria, cât și pe cei expatriaţi sau pe cei care locuiesc în Europa de Vest, dar și scriitori sau creatori de muzică experimentală.

Expoziţia Timp-Dependenţe a luat fiinţă cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate MAMŰ. Ea s-a realizat prin participarea a aproape 70 de artiști, fiind o expoziţie itinerantă care prezintă vizitatorului o gamă largă a practicilor artistice întâlnite în MAMŰ. Noţiunile cheie – timpul și dependenţa/dependenţele- ale conceptului expoziţiei subliniază caracterul specific al aniversărilor în care omul își aduce aminte de trecut, reflectând asupra acestuia și analizându-l, dar în același timp prezenţa lor în titlu servește drept chemare la vizionarea expoziţiei. Creaţiile artistice expuse se încadrează în tematica propusă, fiind reflexii asupra trecutului (asupra întâmplărilor și experienţelor personale sau colective), prezetului sau înfăţișând viziuni ale viitorului. Materialul include și reprezentarea vizuală a proceselor desfășurate în timp, a modului de înţelegere a spaţiului și timpului, respectiv a manifestelor specifice ale conceptului de dependenţă și relaţie. Aceste abordări individuale se realizează fie prin prezentarea unei teme sau prin soluţii compoziţionale, fie prin modalitatea şi procesul de creare.

***

The MAMŰ-story began in Târgu Mureş 35 years ago.  In the respective period, the Marosvásárhelyi Workshop (MAMŰ – named by Vilmos Ágoston philosopher, writer) played a determinin role in the town’s alternative art scene. From 1978 to 1983/84, the workshop’s members performed several natural interventions, different kind of actions, and significant experiments in order to revolutionise traditional art genres, and by these displayed a vibrant intellectual atmosphere and progressive artistic activities. A large number of artists linked to this group, emigrated from Romania during the 80s. Many of them were founding member of the fine arts society named ”MA(születő) MŰ(vek) – MAMŰ”  established in Budaörs in 1991, as well as Hungarian-born artists and theoreticians. The re-establishment act 22-years-ago could be interpreted as the continuation of the former MAMŰ-story (due to the same name, mentality and a certain personal continuity) and in the same time it’s a beginning of a new chapter, as well. The Society meant and still does such a platform focusing on the support of the contemporary art tendencies, to preserve the diversity of artistic expressions, opening towards the related fields of art and to develop and maintain international artistic dialogues. Since 1991, the headcount of the society has increased progressively; the immigrated and the Hungarian-born artists are equally important to the group, even those, who live in Western European countries; art critics, and experimental composers, too.

The apropos of the Time-dependence is the 35-years anniversary of MAMŰ. By involving nearly 70 artists, this travelling show is able to present a wider cross-section of the various artistic practises intersected at MAMŰ. The key notions (time and dependence) of the pre-defined exhibition concept refer to the remembering, analytic and evaluative characteristics of anniversaries on one hand, while on the other hand, the junction of them functioned as an appeal. The exhibition material was composed from imprints of individual approaches which reflect on, and fit into the thematic framework. Among the exhibited artworks we can find present and past (personal / collective experiences or events) reflections, creations interpreted as future-visions, as well as those dealing with the themes as the processes in time, the space and time perception, or with the particular mixture of notions, such as time, dependence, or connection. Approaches mentioned above can be detected either in the visualisation of themes, in compositional solutions, or in the creative method and process.